kind

Wanneer u begeleiding wilt, kunt u zich wenden tot het WMO loket van de gemeente in uw woonplaats. Zij beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt door het plannen van een “keukentafelgesprek”. Tijdens dat gesprek worden de zorgbehoeften doorgenomen en kunt u aangeven of u in aanmerking wilt komen voor Zorg in Natura of PGB.

Met de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Veenendaal hebben wij een contract, waardoor wij daar zowel Zorg in Natura als PGB begeleiding leveren. In andere gemeenten werken wij op PGB basis. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de begeleidingskosten zelf te betalen.