Begeleiding bij financiën

Begeleiding en coaching bij jouw financiën en eventuele schulden

Wij weten dat een stabiele financiële situatie belangrijk is om tot verdere ontwikkeling en herstel te komen. Bij Zorg- opmaat zijn er persoonlijk begeleiders die gespecialiseerd zijn in financiële begeleiding, budgetcoaching en schuldhulpverlening. Onze financiële begeleiders ondersteunen, begeleiden en coachen je bij jouw financiële situatie. Of je nu problemen ervaart op het onderdeel inkomsten, uitgaven of schulden, bij Zorg- opmaat ontvang je professionele hulp waarbij in elke situatie samen gezocht wordt naar financiële stabiliteit en financiële oplossingen die het meest bij jouw situatie past.

Zoals de naam Zorg- opmaat al aangeeft wordt ook onze financiële begeleiding en coaching aangeboden op basis van jouw vraag en behoeften. In elke unieke situatie wordt door onze financiële begeleider samen met jou besproken wat de meest passende inzet en mogelijkheden zijn om de financiële doelen te halen. Samen werken we toe naar een structurele, stabiele financiële situatie waarbij we uitgaan van, zoveel als mogelijk, zelfstandigheid en eigen regie.

 

Budgetcoach

Onze financiële begeleiders zijn speciaal opgeleid tot budgetcoach. Vanuit gelijkwaardigheid begeleiden en coachen onze budgetcoaches jou bij je financiële situatie. Uitgangspunten binnen onze financiële begeleiding en coaching zijn:

1. Begeleiden naar een stabiel en sluitend budgetplan met voldoende inkomsten en passende uitgaven.

2. Begeleiden bij het regelen of organiseren van passende betalingsregelingen voor schulden of achterstanden.

3. Coachen naar financiële vaardigheden zodat je jouw financiën op een juiste en zelfstandige wijze kan beheren.

Gezamenlijk beheer van
jouw financiën

Soms is het moeilijk zelfstandig je financiën te beheren. Bij Zorg- opmaat kunnen we samen je budget beheren!

Bij inzet van gezamenlijk (budget)beheer wordt de vaste rekening samen beheerd. Dit betekent dat de betalingen gedaan worden door onze financiële begeleider en jou samen. Dit geeft overzicht, rust en regelmaat waarbij er weer financiële controle ontstaat. In onze begeleiding leren we je aan hoe je je financiën op een goede en overzichtelijke wijze weer geheel zelfstandig kunt (gaan) beheren in de nabije toekomst. Onze financiële begeleiding en uitvoering van gezamenlijk beheer is altijd op vrijwillige basis. 

“voor een ieder mens met financiële zorgen en moeilijkheden is er altijd een passende oplossing”

“Bij Zorg- opmaat ontvang je coaching op meer dan 20 financiële onderwerpen”