Begeleiding bij financiën

Wij kunnen jou begeleiden en coachen bij je financiën en eventuele schulden

Wij weten dat een stabiele financiële situatie belangrijk is om tot verdere ontwikkeling en herstel te komen. Bij Zorg- opmaat zijn er persoonlijk begeleiders die gespecialiseerd zijn in financiële begeleiding, budgetcoaching en schuldhulpverlening. Onze financiële begeleiders ondersteunen, begeleiden en coachen je bij jouw financiële situatie. Of je nu problemen ervaart op het onderdeel inkomsten, uitgaven of schulden, bij Zorg- opmaat ontvang je professionele hulp waarbij in elke situatie samen gezocht wordt naar financiële stabiliteit en financiële oplossingen die het meest bij jouw situatie past.

Zoals de naam Zorg- opmaat al aangeeft wordt ook onze financiële begeleiding en coaching aangeboden op basis van jouw vraag en behoeften. In elke unieke situatie wordt door onze financiële begeleider samen met jou besproken wat de meest passende inzet en mogelijkheden zijn om de financiële doelen te halen. Samen werken we toe naar een structurele, stabiele financiële situatie waarbij we uitgaan van, zoveel als mogelijk, zelfstandigheid en eigen regie.

 

Budgetcoach

Onze financiële begeleiders zijn speciaal opgeleid tot budgetcoach. Vanuit gelijkwaardigheid begeleiden en coachen onze budgetcoaches jou bij je financiële situatie. Uitgangspunten binnen onze financiële begeleiding en coaching zijn:

1. Begeleiden naar een stabiel en sluitend budgetplan met voldoende inkomsten en passende uitgaven.

2. Begeleiden bij het regelen of organiseren van passende betalingsregelingen voor schulden of achterstanden.

3. Coachen naar financiële vaardigheden zodat je jouw financiën op een juiste en zelfstandige wijze kan beheren.

Budgetbeheer

Soms is het moeilijk zelfstandig je financiën te beheren. Bij Zorg- opmaat bieden we budgetbeheer aan.

Bij inzet van budgetbeheer komen je inkomsten op een beheerrekening binnen en worden alle betalingen via de beheerrekening overgemaakt, dit geeft overzicht, rust en regelmaat. De betalingen gebeuren altijd in overleg met je financiële begeleider. Natuurlijk hou je zelf ook goed overzicht via een app op je eigen telefoon. In onze begeleiding leren we je aan hoe je je financiën na een tijdje weer zelfstandig kunt beheren. Onze financiële begeleiding en uitvoering van budgetbeheer is altijd op vrijwillige basis. 

“voor een ieder mens met financiële zorgen en moeilijkheden is er altijd een passende oplossing”

“Bij Zorg- opmaat ontvang je coaching op meer dan 20 financiële onderwerpen”