Het project ‘The Social Square’ is een nieuw initiatief van Zorg-Opmaat, DownTown en Stichting Netwerk voor Jou dat in juni 2022 van start gaat. Er wordt in dit samenwerkingsverband elke eerste vrijdagavond van de maand een uitgaansavond georganiseerd voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar in DownTown te Veenendaal. De uitgaansavonden zijn in het bijzonder bedoeld voor jongeren die behoefte hebben aan het vergroten van hun sociale netwerk en versterken van hun sociale vaardigheden. Door de coronacrisis hebben veel jongeren kansen misgelopen om leeftijdsgenoten te ontmoeten, met als gevolg dat de eenzaamheid onder jongeren flink is gestegen. Om dit tegen te gaan hebben wij als organisaties de krachten gebundeld om maandelijks een avond te organiseren waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten in de horeca, omdat dit lange tijd onmogelijk is geweest door de opgelegde maatregelen.

Netwerk voor Jou is een lokale sociale onderneming die middenin de samenleving staat en verbinding creëert in Veenendaal. Zij richten zich op zowel jongeren als volwassenen, en activeren en inspireren mensen om van betekenis te zijn voor elkaar. Netwerk voor Jou faciliteert en begeleidt vrijwilligerswerk, en biedt daarnaast verschillende projecten aan voor jongeren waar de nodige begeleiding en coaching wordt gegeven met het oog op persoonlijke ontwikkeling.

Zorg- opmaat is een professionele organisatie die zich inzet voor mensen die specialistische begeleiding nodig hebben op het gebied van wonen, werken en leven. De doelstelling is om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en een waardevol bestaan te laten hebben. Hierbij wordt gekeken naar waar de sterke kanten en talenten van de cliënt liggen en hoe deze kunnen worden ingezet om dit doel te bereiken.

Zorg op Maat Veenendaal

Zowel Netwerk voor Jou als Zorg-opmaat werken veel met jongeren in Veenendaal en omstreken. Netwerk voor Jou heeft een groot jongerennetwerk en is ervaren in het organiseren van laagdrempelige ontmoetingen. Zorg-opmaat is ervaren in het zien wat deze jongeren nodig hebben en kan waar nodig de juiste begeleiding bieden. Dit maakt dat beide organisaties elkaar goed aanvullen in het realiseren van ‘The Social Square’. Daarnaast is er een fijne samenwerking met DownTown Veenendaal, waarmee een lokale horecaondernemer wordt gesteund en de drempel voor jongeren om een horecagelegenheid te bezoeken wordt verlaagd.

Zorg op Maat Veenendaal

De uitgaansavonden worden georganiseerd op elke eerste vrijdagavond van de maand in DownTown, plein 1913 van 20:00 tot 22:30 uur. De eerste ‘Social Square’ uitgaansavond zal plaatsvinden op 3 juni a.s.! De jongeren kunnen zich van tevoren aanmelden via het inschrijfformulier op de website van Netwerk voor Jou. De eerste consumptie is gratis, waarmee we hopen een eventuele financiële drempel weg te nemen. Daarnaast is het mogelijk om overige consumpties te betalen met de Veenendaalpas / Cunerapas. Er zullen werknemers van zowel Netwerk voor Jou als Zorg- opmaat aanwezig zijn die oog hebben voor de dynamiek, en beschikbaar zijn voor eventuele speciale behoeften van jongeren. Dus ben of ken jij iemand tussen de 16 en 27 jaar en ben jij enthousiast geworden over ‘The Social Square’? Meld je dan hier aan (helemaal naar onderen scrollen), je bent van harte welkom!

Zorg op Maat Veenendaal